บาทหลวง สมยศ เทพสมุทร

Rev. Somjos Thepsamut

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

  • เกิด: 1 ธันวาคม ค.ศ. 1961
  • บวช : 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1995

ตำแหน่งปัจจุบัน