Skip to content
Chiang Mai Diocese
สมโภชพระตรีเอกภาพ
Trinity Sunday
ฉลอง พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยือน
Visitation
30 พฤษภาคม 2021
31 พฤษภาคม 2021

รวมบทความ

เกี่ยวกับปีนักบุญโยเซฟ

2021

ปีนักบุญโยเซฟ

2021

อ่านต่อ
ประชุมกรรมการ แผนกคริสตศาสนธรรม
22 กรกฎาคม
ฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
(St Mary Magdalene, feast)
สมณลิขิตสำหรับชี้แจงเหตุผลในการประกาศใช้สมณอัตตาณัติ “ผู้พิทักษ์ธรรมประเพณี” (TRADITIONIS CUSTODES)
สมณลิขิตเพื่อการประกาศใช้สมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) เรื่อง “ผู้พิทักษ์ธรรมประเพณี” (TRADITIONIS CUSTODES)
ข่าวดีจากตรีเวเนโต
ประกาศ - ประชาสัมพันธ์
วิดีโอที่น่าสนใจ
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เกี่ยวกับภราดรภาพ  และมิตรภาพทางสังคม
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เกี่ยวกับภราดรภาพ และมิตรภาพทางสังคม
สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) โดยพระคาร์ดินัล ตาเกล, 2015 (5.32 นาที)
สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) โดยพระคาร์ดินัล ตาเกล, 2015 (5.32 นาที)
มิตรภาพทางสังคม : เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส เดือน กรกฎาคม 2021 (1.55 นาที)
มิตรภาพทางสังคม : เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส เดือน กรกฎาคม 2021 (1.55 นาที)
ภูมิปัญญาของสุนัขป่า (4.03 นาที)
ภูมิปัญญาของสุนัขป่า (4.03 นาที)
"นักบุญมารีอา กอเร็ตตี มรณสักขี : มรดกแห่งการให้อภัย (9.54 นาที)"
"นักบุญมารีอา กอเร็ตตี มรณสักขี : มรดกแห่งการให้อภัย (9.54 นาที)"
แนะนำ 'อัลฟ่า' ในบริบทคาทอลิก  (ความยาว 2.50 นาที)
แนะนำ 'อัลฟ่า' ในบริบทคาทอลิก (ความยาว 2.50 นาที)
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.9 ตอนที่ 28
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.9 ตอนที่ 28
คลิปของโปํปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021  ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน (2 นาที)
คลิปของโปํปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021 ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน (2 นาที)
พระเจ้าไม่มี จริงหรือ?
พระเจ้าไม่มี จริงหรือ?
รายการ chiangmai diocese (เรื่องเล่ามิสซัง) EP.5 ตอนที่ 27
รายการ chiangmai diocese (เรื่องเล่ามิสซัง) EP.5 ตอนที่ 27
bishop_vira

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana

บิชอป

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

ปี 2021 
 
 
นักบุญโยเซฟ
โอกาสครบ 150 ปีแห่งการประกาศให้นักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล

ฉลอง นักบุญมารีย์ มักดาลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2021

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 30/2021 (25-07-2021)
พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 30/2021 (25-07-2021)
23:36
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | โควิดสะกิดเรา| EP.25 วัดว่า แสงแห่งจิตวิญญาณยังไม่มอดดับ
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | โควิดสะกิดเรา| EP.25 วัดว่า แสงแห่งจิตวิญญาณยังไม่มอดดับ
10:49
POWER OF LOVE | EP.24 | สามพรานปันรัก | 25-07-2021
POWER OF LOVE | EP.24 | สามพรานปันรัก | 25-07-2021
21:06
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 18-07-2021 “พักผ่อนกับเราสักระยะหนึ่งเถิด” (มก 6:31)
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 18-07-2021 “พักผ่อนกับเราสักระยะหนึ่งเถิด” (มก 6:31)
06:44
รายการ แสงธรรม ปี 2021 ตอนที่ 15
รายการ แสงธรรม ปี 2021 ตอนที่ 15
26:03
คุยกับวิษณุ ตอนที่ 205
คุยกับวิษณุ ตอนที่ 205
17:06