Skip to content
Chiang Mai Diocese
วันที่ 10 สิงหาคม
ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปรบมือให้ข้อตกลงทางธัญพืชยูเครนเป็นสัญญาณแห่งความหวังเพื่อสันติภาพ
บทภาวนาของบาทหลวงองค์หนึ่ง เมื่อรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เมื่อ 20 ปี มาแล้ว
ที่นิการากัว มงซินญอร์ อัลวาเรซ (เมืองมาตากัลปา) ถูกตำรวจกักบริเวณ
ข้อคิดข้อรําพึง
อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี C
ที่ ชม.099/2022 เรื่อง รักษาการแทนประมุขมิสซังเชียงใหม่
ประกาศ เปลี่ยนเขตรับผิดชอบของเขตวัด สำหรับวัดสาขาทั้ง 3
ที่ชม. 093/2022 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเขต ศาสนปกครองเขตเชียงใหม่
ที่ ชม.081/2022 คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ประจำปี ค.ศ.2022
ประกาศ - ประชาสัมพันธ์
วิดีโอที่น่าสนใจ
พระสันตะปาปาทรงแต่งตั้งสตรีสามคนฯ (พากย์ไทย 1:19)
พระสันตะปาปาทรงแต่งตั้งสตรีสามคนฯ (พากย์ไทย 1:19)
เพื่อผู้สูงอายุ ก.ค. 2022 (พากย์ไทย 1.48นาที)
เพื่อผู้สูงอายุ ก.ค. 2022 (พากย์ไทย 1.48นาที)
บางตอนจากบทเทศน์ของโป๊ปฟรังซิส ( 25 มิถุนายน 2022 เวลา 2.16 นาที)
บางตอนจากบทเทศน์ของโป๊ปฟรังซิส ( 25 มิถุนายน 2022 เวลา 2.16 นาที)
มาเรีย และ อัลวาโร่ แบ่งปันบทบาทของปู่ย่าตายาย งานครอบครัว ที่โรม 23 มิย.2022 (2.34 นาที)
มาเรีย และ อัลวาโร่ แบ่งปันบทบาทของปู่ย่าตายาย งานครอบครัว ที่โรม 23 มิย.2022 (2.34 นาที)
พิธีเปิดงานชุมนุมครอบครัว กับพระสันตะปาปาฟรังซิส 22 มิถุนายน 2022 กรุงวาติกัน  (พากย์ไทย 3.5 นาที)
พิธีเปิดงานชุมนุมครอบครัว กับพระสันตะปาปาฟรังซิส 22 มิถุนายน 2022 กรุงวาติกัน (พากย์ไทย 3.5 นาที)
พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า (1.34 นาที)
พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า (1.34 นาที)
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับพระภิกษุ (พากย์ไทย 1.09 นาที)
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับพระภิกษุ (พากย์ไทย 1.09 นาที)
90 ปี มิสซังเชียงใหม่  (Official Lyrics Video)
90 ปี มิสซังเชียงใหม่ (Official Lyrics Video)
วีดีโอ สองแผ่นดินก้าวเดินไปด้วยกัน
วีดีโอ สองแผ่นดินก้าวเดินไปด้วยกัน
บาทหลวงคือใคร? (พากย์ไทย 2.51 นาที)
บาทหลวงคือใคร? (พากย์ไทย 2.51 นาที)
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 34 (8.43 นาที)
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 34 (8.43 นาที)

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana

มุขนายกสังฆมณฑลเชียงใหม่

ปี 2022 
 
 
ครอบครัว
Year of Amoris Laetitia
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ”| EP.80 ”เขาอยู่ตรงนี้เพื่อประสานสิบทิศ”
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ”| EP.80 ”เขาอยู่ตรงนี้เพื่อประสานสิบทิศ”
15:24
POWER OF LOVE | EP.19 | โอกาสครบรอบ 50 ปี คณะสงฆ์จากวัดพระเชตุพนฯ เยือนนครรัฐวาติกัน
POWER OF LOVE | EP.19 | โอกาสครบรอบ 50 ปี คณะสงฆ์จากวัดพระเชตุพนฯ เยือนนครรัฐวาติกัน
27:11
รายการ คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ ตอน ฟังด้วยหัวใจ
รายการ คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ ตอน ฟังด้วยหัวใจ
55:04
Better health Better Life EP.36 การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกรดไหลย้อน
Better health Better Life EP.36 การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกรดไหลย้อน
06:28
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 03-08-2022 “แคนาดา” ... การจาริกซึ่งไม่เหมือนกับที่ใด
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 03-08-2022 “แคนาดา” ... การจาริกซึ่งไม่เหมือนกับที่ใด
05:49
พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 32/2022 (07-08-2022)
พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 32/2022 (07-08-2022)
23:47