Skip to content
Chiang Mai Diocese
สมโภชพระตรีเอกภาพ
Trinity Sunday
ฉลอง พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยือน
Visitation
30 พฤษภาคม 2021
31 พฤษภาคม 2021

รวมบทความ

เกี่ยวกับปีนักบุญโยเซฟ

2021

ปีนักบุญโยเซฟ

2021

อ่านต่อ

ฉลอง 90 ปี มิสซังเชียงใหม่

1931 - 2021

Gallery
ขจัดความหิวโหย เนื่องในโอกาสวันอาหารโลก (World Food Day)
Local Consultation Chiang Mai Diocese Pre-Synodal Meeting
รูปวาด “กระแสเรียกของนักบุญมัทธิว”
ของ “คาราวัจโจ”
ร่วมประชุมวางแผนงานอาสาสมัครทีมเยี่ยมผู้สูงอายุ
สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ (โลโก้) ของซีนอด ค.ศ. 2021- ค.ศ. 2023
ประกาศ - ประชาสัมพันธ์
วิดีโอที่น่าสนใจ
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.12 ตอนที่ 31
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.12 ตอนที่ 31
การประชุม ซีนอด Synod
การประชุม ซีนอด Synod
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เกี่ยวกับภราดรภาพ  และมิตรภาพทางสังคม
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เกี่ยวกับภราดรภาพ และมิตรภาพทางสังคม
สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) โดยพระคาร์ดินัล ตาเกล, 2015 (5.32 นาที)
สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) โดยพระคาร์ดินัล ตาเกล, 2015 (5.32 นาที)
มิตรภาพทางสังคม : เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส เดือน กรกฎาคม 2021 (1.55 นาที)
มิตรภาพทางสังคม : เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส เดือน กรกฎาคม 2021 (1.55 นาที)
ภูมิปัญญาของสุนัขป่า (4.03 นาที)
ภูมิปัญญาของสุนัขป่า (4.03 นาที)
"นักบุญมารีอา กอเร็ตตี มรณสักขี : มรดกแห่งการให้อภัย (9.54 นาที)"
"นักบุญมารีอา กอเร็ตตี มรณสักขี : มรดกแห่งการให้อภัย (9.54 นาที)"
แนะนำ 'อัลฟ่า' ในบริบทคาทอลิก  (ความยาว 2.50 นาที)
แนะนำ 'อัลฟ่า' ในบริบทคาทอลิก (ความยาว 2.50 นาที)
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.9 ตอนที่ 28
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.9 ตอนที่ 28
คลิปของโปํปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021  ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน (2 นาที)
คลิปของโปํปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021 ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน (2 นาที)
bishop_vira

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana

บิชอป

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

ปี 2021 
 
 
นักบุญโยเซฟ
โอกาสครบ 150 ปีแห่งการประกาศให้นักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล

ระลึกถึง นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก

วันที่ 24 พฤศจิกายน

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 24-11-2021 “นักบุญโยเซฟ : แบบอย่างความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีความหมาย”
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 24-11-2021 “นักบุญโยเซฟ : แบบอย่างความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีความหมาย”
06:46
พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 48/2021 (28-11-2021)
พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 48/2021 (28-11-2021)
23:59
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ ฯ | EP.43 นักบุญคุณพ่อปีโอ เบื้องหลังแผลสด.
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ ฯ | EP.43 นักบุญคุณพ่อปีโอ เบื้องหลังแผลสด.
13:59
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 21-11-2021 “สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล”
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 21-11-2021 “สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล”
06:39
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 21-11-2021 “มิสซาฉลองวันเยาวชนโลกระดับสังฆมณฑล”
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 21-11-2021 “มิสซาฉลองวันเยาวชนโลกระดับสังฆมณฑล”
08:03
คุยกับวิษณุตอนพิเศษ | คนรุ่นใหม่ Sentire Cum Ecclesia การฟังพร้อมกับพระศาสนจักร |
คุยกับวิษณุตอนพิเศษ | คนรุ่นใหม่ Sentire Cum Ecclesia การฟังพร้อมกับพระศาสนจักร |
01:11:53