คณะภารดาน้อยกาปูชิน บวชบาดหลวงใหม่ 2 องค์

คณะภารดาน้อยกาปูชิน บวชบาดหลวงใหม่ 2 องค์ วันที่ 29 มิถุนายน 2021 คณะภารดาน้อยกาปูชิน ได้จัดให้มีพิธีบวชบาดหลวงใหม่ของสมาชิกคณะ 2 องค์ ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ เป็นการภายใน มีเพียงบิดามารดาของผู้บวช ตัวแทนคณะ ตัวแทนบาดหลวงเขตละ 1 องค์ และญาติ รวมผู้เข้าร่วมพิธีไม่เกิน 50 คน โดยมุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน สำหรับบาดหลวงใหม่ทั้งสององค์เป็นสัตบุรุษศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ คือภารดา อันดรูว์ ทวีเดช สวรรค์เผ่าพันธ์เป็นสัตบุรุษวัด วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์แม่โถ ต. แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอนเป็นบุตรของนาย อัลเบิร์ต ตุน่า และนาง อันนา หน่ออิ สวรรค์เผ่าพันธ์ เป็นคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คนคติพจน์ “เพราะความรักมาจากพระเจ้า” 1 ยน4:7 ภราดา ยอแซฟ ธีนาภัทร นภาพิทยาเลิศ […]

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวชมเชยศาสนบริกรบาดหลวง บทเทศน์วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2020

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวชมเชยศาสนบริกรบาดหลวง ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกันแทบจะว่างเปล่า ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงชมเชยบรรดาศาสนบริกรบาดหลวงที่ดีและที่เสียสละทั่วโลก ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปยังสถานที่คุมขังนักโทษ เวลเลทตรี (Velletri) เพื่อถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) รำลึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ด้วยการทำพิธีล้างเท้าผู้ถูกคุมขัง ซึ่งเป็นการเริ่มตรีวารฉลองปัสกา ปีนี้โลกส่วนใหญ่ถูกปิดพื้นที่ (lockdown) เพื่อป้องกันการแพร่ไวรัสโคโรนาซึ่งนำความตายมาสู่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกซึ่งในประเทศอิตาลีเองมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 18,000 คน จึงได้มีการเปลี่ยนกำหนดการของสมเด็จพระสันตะปาปา  พระองค์มิได้ทำพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติในพิธีมิสซาในภาคเช้า และพระองค์ก็มิได้เสด็จออกไปข้างนอกเพื่อทำพิธีล้างเท้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงทำพิธีฉลองบูชามิสซารำลึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (Caena Domini) ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ที่แทบจะว่างเปล่าโดยไม่มีพิธีล้างเท้า ระหว่างการเทศน์พระองค์กล่าวถึง บรรดาศาสนบริกรบาดหลวงและทรงชมเชยท่านเหล่านั้นจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้เสียสละแม้กระทั่งยอมอุทิศชีวิตตนเอง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสียพระทัยที่บาดหลวงกว่า 60 องค์ต้องเสียชีวิตไปในประเทศอิตาลีเพราะติดเชื้อโรคโควิด-19   “ขอให้ทุกคนจงกล้าหาญ” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้กำลังใจบรรดาสมณะบาดหลวงเพราะว่าพระเยซูคริสต์จะทรงประทับอยู่กับพวกท่านเสมอ  พระองค์ทรงชมเชยบรรดาบาดหลวงที่ต้องเดินทางไปในถิ่นแดนไกลๆแม้กระทั่งต้องอุทิศชีวิตของตนเองและบางครั้งแทบจะจำชื่อพวกท่านไม่ได้ พระองค์ยังทรงคิดถึงบรรดาบาดหลวงที่รับใช้ตามหมู่บ้าน ซึ่งโลกอาจไม่รู้จักแต่สัตบุรุษรู้จักคุณพ่อเหล่านั้นเป็นอย่างดี  สนมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสรทรงชื่นชมที่บาดหลวงเหล่านั้นรู้จักประชาสัตบุรุษที่ตนเองรับใช้เป็นการส่วนตัว แล้วพระองค์ยังทรงเตือนใจด้วยว่าคุณพ่อบาดหลวงควรจำแม้กระทั่งชื่อสุนัขของพี่น้องสัตบุรุษ         สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสียพระทัยว่าบาดหลวงที่ประพฤติตนเองไม่เหมาะสมบางคน บ่อยครั้งทำให้ชีวิตของผู้อื่นต้องถูกดูหมื่นดูแคลนและไม่ได้รับการเคารพ พระองค์ทรงเสียพระทัยอย่างมากกับวิกฤตที่เกิดขึ้นของการล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆ         สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความผิดหวังที่พระองค์ไม่สามารถถวายบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)ในมหาวิหารช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ ซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง หากสถานการณ์ดีกว่านี้ ซึ่งอาจก่อนที่จะถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า (มิฉะนั้นก็คงเลื่อนไปเฉลิมฉลองเป็นปีหน้า) (วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสมาแบ่งปัน)

ประชุมบาดหลวงประจำเดือน มีนาคม 2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม ประชุมบาดหลวงประจำเดือน พิธีบูชาขอบพระคุณโดย บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ "จารีต สินสมรสและพิธีสมรสตามธรรมเนียมคริสตชนคาทอลิก" โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ต่อด้วย วาระประชาสัมพันธ์ทั่วไปตามด้วย วาระของพระคุณเจ้า

25 ปีชีวิตสงฆ์ ของบาดหลวง อนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล

25 ปีชีวิตสงฆ์ของบาดหลวงอนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล "ท่านพูดเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่ คำพูดที่มากไปกว่านั้นมาจากปีศาจ" มัทธิว5:57. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020. Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

บาดหลวงเยสุอิตชาวเกาหลี

6 ธันวาคม 2019 คุณพ่อ ลูโดวีโก (หลุยส์) Ryu Hyong - nyol เกิด 29 พฤศจิกายน 1963 (อายุ 56 ปี) คณะเยสุอิตจากเกาหลีใต้ ได้มาพบพ่อที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ เช้าวันนี้ ตามคำเชิญของคุณพ่อออกัสติน สุกีโย ปีโตโย อธิการเจ้าคณะเยสุอิตในประเทศไทยได้เขียนจดหมายขอบาดหลวงเยสุอิตเกาหลี มาอภิบาลชาวเกาหลีที่เชียงใหม่ คุณพ่อยอห์น ซอง เช-ซอง อธิการเจ้าคณะเยสุอิต เกาหลีได้เขียนจดหมาย (20 สิงหาคม 2019) รับรองคุณพ่อลูโดวีโก วันนี้คุณพ่อได้มาพบพ่อ แจ้งว่าที่สวนเจ็ดริน มีมิสซาภาษาเกาหลีทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์) พ่อจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงความเอาใส่ในงานอภิบาลชาวเกาหลีที่ออกนอกประเทศ มาบ้านเรา ฟ.บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง วัดนักบุญเปโตร สามพราน

วันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เวลา 10:00 น. พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน พระสันตะปาปาปราศรัย Nov 22,2019 10:00 hr. MEETING WITH PRIESTS,RELIGIOUS,SEMINARIANS AND CATECHISTS in St Peter's Parish Speech of the Holy Father POPE APOSTOLIC VISIT TO THAILAND - Speech of Holy Father in St Peter's Parish (LIVE STREAM)

เข้าเงียบบาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2019 บาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำปี ที่บ้านเรยีนา ของซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเข้าเงียบประจำปีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมชาย กิจนิจชี เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ แม่ริม เป็นผู้เทศน์ในครั้งนี้ เกี่ยวกับการเป็นบาดหลวงต้อง “เป็นสงฆ์ กษัตริย์ ประกาศก” อย่างไรในการเป็นผู้ประกาศข่าวดี

ไนจีเรีย บาดหลวงคาทอลิกถูกยิงตายในสังฆมณฑล เอนูกู

Vaticannews.va โดย Linda Bordoni (7 สิงหาคม 2019 ) คุณพ่อปอล ออฟฟูถูกยิงเสียชีวิต ตอนเย็นวันพฤหัสที่ 1 สิงหาคม หลังจากคุณพ่อ เคลเมนท์ อูกวู เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาระโก ในรัฐเอนูกู ถูกลักพาตัวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม และสัตบุรุษตามหาหนึ่งอาทิตย์ จึงพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่พุ่มไม้ ในประเทศไนจีเรีย มีการปะทะกันระหว่างชาวนา และคนเลี้ยงสัตว์ Fulani เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และอพยพย้ายไปที่อื่น ขอให้เลิกการพูดเกลียดชัง บิชอป มัทธิว ฮัสซัน คูคาห์ แห่ง Sokoto ขอให้ยุติ การพูดแสดงความเกลียดชัง ต่อคนเลี้ยงแกะฟูลานี ในสื่อสังคม ซึ่งทำให้ทะเลาะกัน และประเทศขาดสันติสุข ในการสัมมนา เรื่อง ข่าวปลอม และ คำพูดเกลียดชัง บิชอป คูคาห์ ให้ข้อคิดว่า “ การพูดแสดงความเกลียดชัง ทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบางประเทศมาแล้ว ขอให้ผู้นำประเทศช่วยควบคุมสถานการณ์ และขอให้ชาวไนจีเรียรักกันฉันพี่น้อง [...]

ประชุมบาดหลวงประจำเดือน สิหาคม 2019

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2019 ได้มีการประชุมรวมของคณะบาดหลวงเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ที่ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อบาดหลวง เปาโล พัฒน์พงษ์  แซ่ฟรุ้ง เป็นประธานในพิธีถวายมิสซาแรกให้กับบรรดาบาดหลวงรุ่นพี่ หลังพิธีมิสซา นอกจากมีการรับฟังประชาสัมพันธ์จากมุขนายก และจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ในช่วงที่สองได้มีการแบ่งกลุ่มประชุมของแต่ละเขตเพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรมแพร่ธรรมและประกาศข่าวดีใหม่ตามกฤษฎีกาของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย และด้วยอันเนื่องมาจากเดือนตุลาคมนี้ ครบรอบ 100 ปีของสมรลิขิต “ความสำคัญสูงสุดของการประกาศข่าวดี Maximun ILLud ) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเน้นให้ตระหนักเรื่องนี้ Baptized and Sent (ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” ซึ่งเป็นคำขวัญเดือนตุลาคม เดือนแห่งการแพร่ธรรมสากล ดังนั้นตลอดเดือนตุลาคม 2019 ที่จะถึงนี้ เขตศาสนปกครอง เชียงใหม่ ในแต่ละเขตได้กำหนดให้มีกิจกรรมตลอดเดือน ซึ่งจะมีพิธีเปิดเดือนแห่งการแพร่ธรรมสากล พร้อมกับเดือนแห่งการสวดสายประคำพร้อมกันในวันที 1 ตุลคม 2019 และจะจัดให้มีการอบรมการแพร่ธรรมก่อนที่จะเข้าไปสู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ต่อไป โดยแต่ละเขตได้กำหนดกิจกรรมการประกาศข่าวดีใหม่ โดยการเข้าไปสู่ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมเมตตาจิต พร้อมกันไปในโอกาสวันสำหรับคนยากจนด้วย นอกจากนั้นแล้ว แต่ละเขตได้จัดให้มีการรวมถุงทานของวันอาทิตย์ในเดือนกันยายนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแพร่ธรรมธรรมเข้าสู่ชุมชนในครั้งนี้ด้วย  โดยเน้นหมู่บ้านที่ยังมีคริสตังน้อยหรือยังไม่มีคริสตังเลย