13 พฤษภาคม พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา

3 พฤษภาคม
ฉลองนักบุญฟิลิป และนักบุญยากอบ อัครสาวก

1 พฤษภาคม
ระลึกถึง นักบุญโยเซฟ กรรมกร

ข้อคิดข้อรำพึงอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ปี B

ข้อคิดข้อรำพึงอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี B

วันที่ 22 กุมภาพันธ์
ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตรอัครสาวก

11 กุมภาพันธ์
ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

6 กุมภาพันธ์
ระลึกถึง นักบุญเปาโล มีกิ พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์
ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

วันที่ 31 มกราคม
ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์

วันที่ 25 มกราคม
ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลอัครสาวก

วันที่ 24 มกราคม
ระลึกถึง นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์