จากโป๊ปฟรังซิส

จดหมายจากพระสันตะปาปาฟรานซิส
ถึงผู้เข้าประชุมกลุ่มธนาคารและกองทุนโลกปี ค.ศ. 2021

การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาแบบทั่วไป (General Audience)
วันพุธที่ 7 เมษายน 2021

10 ข้อคิดจาก “ความปิติยินดีแห่งความรัก”

ข้อคิดข้อรำพึง
อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ปี B

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

วันจันทร์หลังสมโภชปัสกาวันที่ 5 เมษายน 2021

การอวยพรในโอกาสสมโภชปัสกา 2021

บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสในพิธีบูชา
ขอบพระคุณค่ำคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์สมโภชปัสกา

ข้อคิดข้อรำพึง สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ปี B

พระสันตะปาปาฟรานซิสนำการเดินรูป 14 ภาค ปี 2021

บทเทศน์วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
พระคาร์ดินัล รานิเอโร กันตาลาแมสซา (Cantalamessa)