ข้อคิดข้อรำพึง
อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ปี C

เมื่อคุณสวดสายประคำ 7 สิ่งนี้จะเกิดขึ้น…กับคุณ

ข้อคิดข้อรำพึง
อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ปี C

วันที่ 23 กันยายน
ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่ง ปีเอเตรลชีนา

ความหมายของชีวิต

วิธีง่ายๆ ที่พ่อแม่ให้เกราะด้านจิตวิญญาณ แก่ลูกๆ

15 กันยายน
ระลึกถึง แม่พระระทมทุกข์

14 กันยายน ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

นี่คือวิธีอวยพรลูก

7 บทเรียนจากการแต่งงานที่ประสบความสำเร็จของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป

15 คำพูดที่ดีที่สุดของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

โป๊ปตรัสกับครูคำสอน