13 มิถุนายน ระลึกถึง นักบุญอันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์ นักปราชญ์

11 มิถุนายน ระลึกถึงนักบุญ บาร์นาบัส อัครสาวก

สมัชชาบิชอปจะเริ่มในทุกสังฆมณฑล

ซีน็อดบนซีน็อด (Synods on Synods) เหตุใดพระสันตะปาปาฟรานซิสจึงให้ความสำคัญกับการก้าวเดินไปด้วยกัน

คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พิธีรำลึกครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันแห่งซีน็อดของบรรดาบิชอป

การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General Audience) วันที่ 9 มิถุนายน 2021 ณ บริเวณลานซานดามาโซ นครรัฐวาติกัน (San Damaso)

สันตะสำนักปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา บรรพที่ 6 โดยปรับวิธีการลงโทษโดยเฉพาะเกี่ยวกับโทษความผิดด้วยการล่วงละเมิดผู้เยาว์และการคอรัปชั่น

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปฏิรูปกฎหมายอาญาในพระศาสนจักร บรรพที่ 6

ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus) วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

พระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละประเทศจะเริ่มต้นกระบวนการของการประชุมซีน็อดของบรรดาบิชอป

ครูคำสอนคือกระดูกสันหลังของพระศาสนจักร

การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General Audience) วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021