บาดหลวง คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู

Rev. Christopher Nontachai Ritoo

บาดหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

  • เกิด
  • บวช : 29 สิงหาคม ค.ศ. 2020

ตำแหน่งปัจจุบัน