บาทหลวง สเตเฟน สิริชัย บุหงาสวรรค์-min
4722465292_fe6b811157

Rev. Sirichai Bungaosawan

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese
 
 • วันเกิด : ……
 • วันบวช : ………..
 • เชื้อชาติ : ไทย
 • สัญชาติ : ไทย

คติพจน์ในชีวิต

ประวัติโดยสังเขป
 • เกิดวันที่ : 1 มกราคม ค.ศ. 1982 (2525)
 • ชื่อบิดา : นายหล่อชู มาเยอะ
 • ชื่อมารดา : นางบูยูม มาเยอะ
 • จำนวนพี่น้อง 6 คน น้องชาย 3 คน น้องสาว 2 คน เป็นบุตรคนที่ 1
 • ที่อยู่ : 8 ม.18 บ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
กระแสเรียก
 • เข้าบ้านเณรปี 1995 โดยคุณพ่อ อัลแบร์โต เปนซา
 • บ้านเณรเล็กเบธารามพะเยา 3 ปี
 • บ้านเณรเล็กเบธารามสามพราน 3 ปี
 • โปสตุลันต์ เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
 • โนวิส เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
 • ปฎิญาณตนครั้งแรก 11 พฤษภาคม 2004
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ปี 2009
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ปี 2010
 • ปฎิญาณตนตลอดชีพ  11 พฤษภาคม 2013
 • บวชบาทหลวง 28 มิถุนายน 2014 อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
จบการศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนุชนาถอนุสรณ์
 • มัธยมตอนต้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา
 • มัธยมตอนปลาย โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
 • จบชั้นปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัญชาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2008
 • จบชั้นปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2012
 • เข้ารับการอบรม จิตตารมณ์และชีวิตจิตคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม “โครงการเดินตามรอย นักบุญมีคาแอล การีกอยส์” ประเทศฝรั่งเศส ปี 2012