บาทหลวง ยอห์น โชคดี ดำรงอนุรักษ์-min
บาทหลวง ยอห์น โชคดี ดำรงอนุรักษ์ <br> Rev. Chokdee Damrong-anurak

Rev. Chokdee Damrong-anurak

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ)
Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม
  • วันเกิด : 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1974
  • วันบวช : 19 มิถุนายน ค.ศ. 2004
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-3323-9400