บาทหลวง เปโตร จีรภัทร รักสีขาว-min
4721768167_8163dfc4a1

Rev. Jirapat Raksikhao

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธารามื SCJ
(Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram)
  • วันเกิด : ……
  • วันบวช : ……..
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-98599166
  • Email : ………..