วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง
St. Michael Garicoits Church Chom Thong

82 ม.5 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1266, มือถือ 08-9822-0845

82 m. 5, Tambon khung Pao, Amphoe Chom Thong 50160
Tel. : 0-5334-1266, 08-9822-0845

สังกัดเขตวัด: 2     zone area: 2

เจ้าอาวาส

คุณพ่อ คามิลโล มงคล เจริญธรรม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา (จิตตาภิบาลบ้านธิดารักษ์)

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
Mass times

วันอาทิตย์

  • ภาษาไทย : 10.00 น.

วันศุกร์

  • ภาษาไทย : 19.30 น.

Sunday

  • Thai 10.00 am

Friday

  • Thai 19.30 hrs

วัดสาขา

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู บ้านปะ ม.14 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160