บาทหลวง ยอแซฟ จตุพงษ์ โชคบวรสกุล-min
บาทหลวง ยอแซฟ จตุพงษ์ โชคบวรสกุล <br> Rev. Jatupong Chokbavoskul

Rev. Jatupong Chokbavoskul

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยนอเวฟา นาป่าแป๋
  • วันเกิด : 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1972
  • วันบวช : 8 มิถุนายน ค.ศ. 2002
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-9033-5857
  • Email : [email protected]