1

วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา

ที่อยู่ :62 หมู่ 1 ต.ขุนแม่ลา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เบอร์โทรศัพท์ :08-9999-2457

สังกัดเขตวัด: 5

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์ – เสาร์ (ไทย) : 19.00 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 10.00 น.

St. Peter's Church

Address: 62 Moo 1, Khun Mae La, Mae Lan Noi, Maehongson 58120
Tel. no.: 08-9999-2457

zone area: 5

Mass Times at St. Peter's Church

Monday – Saturday (Thai) : 07.00 p.m.

Sunday (Thai) : 10.00 a.m.