บาทหลวง ยอแอล อุทัย พาแฮ-min
บาทหลวง ยอแอล อุทัย พาแฮ

Rev. Uthai Phahae

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • ผู้อบรมบ้านเณรยอแซฟ สามพราน
  • วันเกิด : 10 กันยายน ค.ศ. 1967
  • วันบวช : 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-6195-4534
  • Email : [email protected]