บาดหลวง โดมีนิก ซาวีโอ สมพงษ์ กัมพลกูล – Rev. Dominic Savio Sompong Kampolkul

Rev. Dominic Savio Sompong Kampolkul

บาดหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง
  • สมาชิกสภาสงฆ์ฯ
  • หัวหน้าแผนกงานสงเคราะห์
  • วันเกิด : 17 มิถุนายน  ค.ศ. 1955
  • วันบวช : 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1990
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-9999-2457