บาทหลวง โดมีนิก ซาวีโอ สมพงษ์ กัมพลกูล

Rev. Dominic Savio Sompong Kampolkul

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

  • เกิด: 17 มิถุนายน ค.ศ. 1955
  • บวช : 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1990

ตำแหน่งปัจจุบัน