Skip to content

ร่วมกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือ

4 มีนาคม 2023 ที่สวนเจ็ดริน

บาทหลวง ดุ๋ง ฟาม SJ.รับผิดชอบ นักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือ ในเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน รวม 8 เครือข่าย
มี 9 กิจกรรม
1. มิสซาเปิดปีการศึกษา ที่สวนเจ็ดริน
2. สวดสายประคำ 5 ครั้ง
3. กีฬาสัมพันธ์ วัดบ้านเณรเล็ก พะเยา
4. เข้าเงียบ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย
5. วันคริสต์มาส ที่บ้านแม่จอกฟ้า แจ้ห่ม
6. วันเด็ก ที่บ้านพรมารีย์ แม่แตง
7. มิสซาปิดปีการศึกษา ที่สวนเจ็ดริน 4 มีนาคม
8. ยินดี และขอบคุณ 25-26 มีนาคม 2023
9. ไปให้ถึงฝัน เวียดนาม 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม

มีหอพักหญิง St.Paul พักได้ 10 คน
หอพักชาย Arrupe พักได้ 12 คน
หอพักบ้านกาด รับหญิง 20 คน ชาย 10 คน รวม 30 คน

วันนี้เวลา 9.00 น. มีมิสซาปิดปีการศึกษา
10.30 น. รายงานโครงการ
11.00 น. บิชอปพบนักศึกษา เริ่มด้วยวีดีทัศน์ คนพิการประชุมที่โรม “พระศาสนจักรคือบ้านของเรา” และฟังว่าอยากให้บิชอปทำอะไรเพื่อนักศึกษา
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาคบ่ายมีการเล่นเกมร่วมกัน คุณไชยวัฒน์ เป็นผู้นำเกม
จุดประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา ฝึกกันเป็นผู้นำมีโอกาสสวดภาวนา สร้างความเชื่อ
พ่อขอเป็นกำลังใจสนับสนุนงานเหล่านี้ครับ

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)