Skip to content

ที่บ้านพรมารีย์ แม่แตง 23 เมษายน 2022

23 เมษายน 2022

คุณพ่อรภัสสิทธิ์ ทองคำ (กาปูชิน) คุณพ่อเจ้าอาวาส ได้จัดค่ายคำสอน 2 หมู่บ้านปลายเดือนมีนาคม 60 คน ต้นเดือนมีนาคม 60 คน ต้นเดือนเมษายน 50 คน
.
วันนี้จึงจัดมิสซาโปรดศีลกำลัง แก่ 17 คน แม้จะมีการแพร่ระบาดโควิด 19 คุณพ่อ ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯกรุงเทพมาสอนคำสอน แก่ เด็ก และเยาวชนให้รับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง