Skip to content

เราไม่รู้ว่าทำไม โป๊ปจอห์น ปอล ที่ 2 ได้ซ่อนรูปนี้ไว้หลายปี

วาติกันได้พิมพ์ภาพนี้ไม่นานนี้เอง เป็นครั้งแรก ผู้รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งของพระองค์เป็นผู้ถ่ายภาพนี้ทันทีเมื่อพระสันตะปาปาทรงถูกยิง และกำลังล้มลงในรถ เราสามารถเห็นความเจ็บปวดบนใบหน้าของพระองค์ มองภาพด้านบน คุณจะเห็นพระแม่มารีย์กำลังประคองโป๊ปจอห์น ปอลที่ 2 เมื่อพระองค์ถูกยิงเช้า วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 ขณะเสด็จถึงจัตุรัสนักบุญเปโตร (กรุงโรม) เพื่อตรัสกับประชาชนที่มาอยู่ที่นั่น
.
เมื่อพระองค์ถูกยิง พระองค์กำลังถือสายประคำ ซึ่งพระองค์ติดตัวเสมอ เมื่อพระองค์ล้มถึงพื้น ไม่ทราบจากไหน สตรีคนหนึ่งได้รีบมาประคองพระองค์ ด้านข้างก็คือภาพนี้ กล่าวกันว่ามีคนหนึ่งในประชาชนที่นั่นถ่ายภาพนี้ สตรีคนนั้นหายไปรวดเร็วมาก เหมือนที่เธอได้ปรากฏตัว เมื่อพระองค์ฟื้น สิ่งแรกทรงขอสายประคำของพระองค์ เมื่อได้รับสายประคำแล้ว พระองค์ตรัสว่าพระองค์รู้สึกพระแม่มารีย์ทรงช่วยพระองค์ให้รอด แน่นอน โป๊ปจอห์น ปอลที่ 2 ทรงรักการสวดสายประคำเป็นประจำ พระองค์เคยตรัสว่า “การสวดที่พ่อชอบมากที่สุด คือ สายประคำ”
.
โจอากวิน นาวาร์โร วอลส์ โฆษกคนหนึ่งของวาติกัน กล่าวว่าหลายคนพยายามศึกษาภาพที่เหลือเชื่อนี้หลายปี พยายามขยายภาพให้ชัด แต่ก็ไม่มีใครทำได้ เพราะภาพนี้ไม่ชัด หลังจากผู้เชี่ยวชาญได้พยายามตรวจหลายครั้ง พวกเขาได้สรุปว่า ภาพนี้ไม่มีการพลิกแพลงใดๆ เป็นของประทานจากพระมารดาพระเจ้า คุณสามารถเห็นพระมารดากำลังประคองโป๊ปจอห์น ปอล ที่ 2 งดงามมาก
.
กรุณาอ่านด้วยความเชื่อ นี่เป็นบทภาวนา จงเชื่อเถิด แล้วคุณจะได้รับพระพร ปัญหาที่หลายคนไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปิดหน้าต่าง และประทานพระพรมากมายให้ จนไม่มีที่จะรับ ข้าพเจ้ากล้าให้คุณทดลอง พระองค์รักษาพระสัญญา พระเจ้าไม่โกหก ทรงรักษาสัญญา ข้าพเจ้าขอภาวนาให้คุณวันนี้ ใครที่อ่านข้อความนี้ จะพ้นความชั่วร้าย…จะอยู่ในความรักของพระเจ้า… จงวางใจในพระองค์สิ้นสุดใจ
.
“ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าภาวนาขอพระองค์ทรงอวยพรครอบครัว บรรดาเพื่อนๆ และลูกด้วย ครอบครัวสำคัญมากกว่า แค่ พ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยา แต่ทุกคนที่เชื่อ และไว้วางใจในพระองค์
.
ขอทรงอวยพรผู้ที่ส่งข้อความนี้ให้ลูก และทุกคนที่ลูกส่งข้อความนี้ให้… ลูกขอบคุณพระองค์ล่วงหน้าสำหรับพระพร… ขอโปรดประทานปรีชาญาณ ให้ลูกเป็นคนดีแก่ทุกคน ที่พระองค์ประทานให้ลูก
.
… โปรดให้ลูกปฏิบัติตามพระวาจา มีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดที่พระองค์ประทานพร…อาศัยพระบารมีพระเยซูเจ้า อาแมน
.

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล (23 มกราคม 2022))
http://www.kofc7599.org/picture-of-pope-john-paul-ii