มิสซังเชียงใหม่เปิดปีเยาวชน

9-10 เมษายน 2021 ที่สำนักมิสซังฯ

พระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้ประกาศให้ ค.ศ. 2021 เป็น “ปีเยาวชนคาทอลิกไทย” หัวข้อ “เพื่อนคู่คริสต์” ( Our Journey together with Christ ) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เราเลื่อนมาจัดในวันนี้ โดยเชิญตัวแทนเยาวชนจากวัดคาทอลิกต่างๆ ทั้ง 4 เขต รวมประมาณ 150 คน
.
เย็นวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2021 มาพบกันที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ หลังรับประทานอาหารมีกิจกรรมร่วมกัน และเตรียมจิตใจรับศีลอภัยบาป
.
เช้าวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2021 เวลา 08.30-09.30 น. หัวข้อ “พระเยซูคือใครในชีวิตของฉัน” ตามข้อคิดของคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา นำโดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ และเดินไปร่วมมิสซาที่อาสนวิหารพระหฤทัย เวลา 10.15 น. และพิธีเปิดปีเยาวชน มีตัวแทนทั้ง 4 เขตมารับไม้กางเขน พระคัมภีร์ หนังสือ “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ ( Christus vivit )” รูปแม่พระ ธง และกระบอกออมสิน
.
ที่สุดพระคุณเจ้าสรุปด้วยคำของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จาก Christus vivit ข้อ 299 ว่า “ขอให้พระจิตเจ้าทรงกระตุ้นลูกในขณะที่ลูกวิ่งอยู่นี้ พระศาสนจักรต้องการพลังภายในตัวของลูก การหยั่งรู้ของลูก ความเชื่อของลูก พวกเราต้องการสิ่งเหล่านั้น และเมื่อลูกมาถึงในที่ที่พวกเรายังไปไม่ถึง โปรดอดทนรอคอยพวกเรา”

ขอให้ลูกเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย

(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์)

Recommended Posts