Skip to content

การขัดขืนเป็นทางเลือกด้านศีลธรรมในฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ 5 มิถุนายน 2020

นักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งผู้ประสบความสำเร็จมากได้แบ่งปันความคิดในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาได้ตัดสินใจในวิถีทางชีวิต

“การฆ่านกตัวหนึ่งที่ชอบเลียนเสียงของนกอื่น (Mockingbird) ได้สอนเขาว่า ชีวิตมิใช่เกี่ยวกับการเอาชนะทุกสิ่ง แต่อยู่ทีการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อคนอื่น

บทเรียนนี้สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเหตุว่าการหลั่งไหลสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ (New normal ) อาจทำลายสิทธิ และสวัสดิการของประชาชน “
ในวันสมโภชพระจิต สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ตรัสถึงความจำเป็นต้องสนใจประชาชนเป็นอันดับแรก ก่อนเรื่องเงิน และเศรษฐศาสตร์มหาภาค พระองค์ทรงเตือนเรื่องการมองโลกแง่ร้ายแบบปลอม โดยมุ่งการทำให้ประชาชนยอมรับความอยุติธรรม ในฐานะ “ชีวิตวิถีใหม่” ของการยับยั้งการแพร่ระบาดโรค โดยอ้างว่า “เราไม่สามารถกลับไปแบบเดิม” ทำลายความหวัง… ในชีวิตความเป็นอยู่และอิสรภาพ

สมเด็จพระสันตะปาปาได้บอกบรรดาพระสงฆ์ด้วย ในสมณลิขิตฉบับหนึ่งว่า “จงรักษาเปลวเพลิงแห่งความเชื่อ และ ความหวังที่ส่งต่อไปยังผู้อื่น” คำพูดของสมเด็จพระสันตะปาปาเข้ามาในใจ เมื่อผมเห็นประชาชนเป็นพันคนเดินขบวนไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐ และชูป้ายประท้วงกฎหมายที่อาจปล้นประเทศฟิลิปปินส์ ที่แสร้งอ้างประชาธิปไตย

กฎหมาย ซึ่งได้ผ่านสภาสัปดาห์นี้ เป็นสิ่งสุดท้ายที่ประเทศต้องการ ความสำคัญอันดับแรกของรัฐบาล (ฟิลิปปินส์) ที่พยายามแจกความช่วยเหลือสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 จากการปิดเมืองในสองเดือนที่ผ่านมา… คนตกงานหลายล้านคน หรือว่างงานระยะยาว หรือทำงานแต่ได้รับค่าจ้างต่ำ

ความอยุติธรรมมักเกิดขึ้นในประเทศจนๆ เป็นพิเศษสี่ปีที่ผ่านมาสำหรับชาวฟิลิปปินส์ สำนักงานสหประชาชาติ ด้านสิทธิมนุษยชนรับรู้ ตัวอย่าง เช่น อย่างน้อย ผู้ถูกสงสัยว่าพัวพันเรื่องยาเสพติด 8663 คนถูกฆ่า นักสิทธิมนุษย์ นักหนังสือพิมพ์ สหภาพแรงงาน อย่างน้อย 248 คน ถูกฆ่า… ใครร้องขอความยุติธรรม ก็ถูกขู่ และถูกจับ

ในช่วงปิดเมืองสองเดือน เพราะโควิด 19 ประธานาธิบดีมองกลุ่มเดิม รวมทั้ง นักกฎหมาย นักหนังสือพิมพ์ คนงานของพระศาสนจักร ผู้นำชาวบ้าน ผู้นำชนเผ่าพื้นเมือง และนักศึกษาเด่นๆ เป็นผู้ขัดขวางการพัฒนาประเทศ… กฎหมายใหม่ให้อำนาจแก่สมาชิกรัฐบาลกลุ่มเล็กๆให้ ออกคำสั่งจับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้าย คุมขังได้24 วัน…

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้สัมผัสเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนี้ และสอนบรรดาพระสงฆ์ ให้ “ระวัง กิจกรรมที่มาแทน หรือ ที่ผ่อนคลาย การรอคอยให้ทุกสิ่งกลับไปสู่ ภาวะปกติ (และ) เพิกเฉยบาดแผลลึก และประชาชน จำนวนมากที่ได้หกล้มแล้วในระหว่างนั้น”

“ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามีใคร… ฟังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบ้าง แต่แน่ใจได้ว่าหลายคน (ในฟิลิปปินส์) กำลังทำตามคำสอนนี้”

(หมายเหตุ: Inday Espina- Varona เป็นนักข่าวในฟิลิปปินส์ ที่ได้รับรางวัล ใน ค.ศ. 2018 )

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
7 มิถุนายน 2020

https://www.licas.news/2020/06/05/resistance-is-a-moral-choice-in-the-philippines

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง