กิจกรรม สัปดาห์ เลาดาโตซี

กิจกรรมที่เสนอช่วง 16 - 24 พฤษภาคม 2020

          คุณพ่อ Joseph Consalves เลขาธิการของ FABC – OHD / CCD สำนักงานพัฒนามนุษย์ และ Climate Change Desk ได้ส่ง หนังสือ เกี่ยวกับจัดสัปดาห์ Landato Si ในระหว่างวันที่ 16-24 พฤษภาคม 2020 มี 32 หน้า

เราคาทอลิกร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่ออนาคตที่ส่งเสริมความยุติธรรมในช่วงนี้ เราเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องชายหญิงในความเชื่อเพื่อผ่านวิกฤตยิ่งขึ้น เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า

กิจกรรมที่เสนอในช่วงสัปดาห์
เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2020
การพิจารณามโนธรรม
อาทิตย์ 17 พฤษภาคม 2020
บทภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง -ดูคลิปวีดีโอ และไตร่ตรอง
จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020
สวดสายประคำธรรมล้ำลึก ชื่นชมยินดี
อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2020
สวดสายประคำธรรมล้ำลึกพระทรมาน
พุธที่ 20 พฤษภาคม 2020
สวดสายประคำธรรมล้ำลึก สิริรุ่งโรจน์
พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020
สวดสายประคำธรรมล้ำลึก แสงสว่าง
ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020
ศึกษาเรื่องร่องรอยคาร์บอน สวดพระเมตตา
เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020
โป๊ปทรงขอร้องอะไร เราจะทำอะไร
อาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2020
ข้อแนะนำเรื่องการดำเนินชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม วันภาวนาทั่วโลก

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
10 พฤษภาคม 2020

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
https://laudatosiweek.org/activities/#events

Recommended Posts