Skip to content

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา คณะโฟโคลาเรได้จัดค่ายเยาวชนในหัวข้อ “ใช่ไปด้วยกัน” “yes together” เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมแห่งความรัก  เป้าหมายของงานคือ เพื่อให้เยาวชนเข้าใจในกระแสเรียกของตัวเองและตอบรับในเสียงเรียกของพระเจ้า บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักและความสนุกสนาน ค่ายนี้พูดถึงประสบการณ์ของเคียร่า ลูบิค ผู้ตั้งคณะโฟโคลาเร ในการตอบรับเสียงของพระเจ้าที่เรียบง่ายแต่ได้ก่อให้เกิดคณะใหม่ ที่ได้ทำงานเพื่อพระเจ้า

ประสบการณ์ของเยาวชนคนหนึ่งที่ได้ร่วมงาน กล่าวว่า การมางานนี้ทำให้เข้าใจว่า กระแสเรียกไม่ใช่แค่การเป็นบาทหลวงหรือนักบวช แต่การเป็นเยาวชนที่ดีก็เป็นกระแสเรียกเหมือนกัน ซึ่งการตอบรับเสียงของพระเจ้าในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็จะส่งผลให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามมา เพราะพระเจ้าได้มีแผนการสำหรับเราทุกคนขอแค่ฟังเสียงของพระองค์แล้วตอบรับ

จากนั้นพวกเราไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นการระลึกถึง 11 ปีของการจากไปของเคียร่า ซึ่งจัดที่บ้านเบธารามโดยมีสมาชิกของคณะฯ และผู้คนที่รู้จักมาร่วมด้วย