Skip to content

กลุ่มเจน 3-4 (กลุ่มเด็กของคณะโฟโคลาเร อายุ 9-13 ปี) 19 คน ได้ร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ให้กับเด็กๆ ชาวคะฉิ่น ประมาณ 40 กว่าคน ณ ชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม จ. เชียงใหม่
นับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ที่ได้เห็นเด็กๆ (เจน 3-4) ตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย-ใจ ความสามารถ พรสวรรค์ จัดกิจกรรมบนพื้นฐานของความรักต่อพระเยซูเจ้า และเพื่อนพี่น้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีความยากลำบาก พ่อแม่ของเด็กดีใจมากที่เห็นบุตรหลานได้ออกจากตัวเอง ออกจากการเล่นโทรศัพท์มือถือ แต่ใช้เวลามาให้ความรักต่อเด็กๆ ด้วยการเล่นเกมส์ ร้องเพลง และเล่าประสบการณ์การดำเนินชีวิตตามพระวรสาร ส่วนเด็กๆที่ได้เข้าร่วมได้พูดว่า “พวกผมมีความสุขมาก และดีใจที่เห็นพี่กลุ่มนี้มีจิตอาสา เราอยากให้พี่ๆ มาจัดกิจกรรมอีกครับ” ส่วนกลุ่มเจน 3-4 ไม่ใช่มาเป็นผู้ให้เท่านั้น แต่ก็มาเป็นผู้รับด้วย คือได้เรียนรู้การรักซึ่งกันและกัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การรู้จักฟังเสียงพระจิตเจ้า และได้ทำกิจการแห่งความรักเพื่อพระเยซู

.... …………………………………