คาร์ดินัลปาโรลินเลขาธิการแห่งสันตะสำนัก (นายกรัฐมนตรีของวาติกัน):
เพื่อที่คูเรียจะได้เป็นผู้ช่วยพระสันตะปาปาอย่างแท้จริง

การให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าววาติกัน:  สมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก(Amoris Laetitia)”เกิดจากความจริงใหม่ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำเสนอด้วยความเฉลียวฉลาด พระศาสนจักรขอร้องคนหนุ่มสาวให้ช่วยกันเผยแพร่พระวรสาร

วันที่ 11มกราม 2018

พระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน

ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าววาติกันในหลายๆเรื่อง ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิรูปโรมัน คูเรีย พระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน (เลขาธิการแห่งรัฐ) กล่าว่าเป้าหมายของการปฏิรูป คือ “เพื่อที่คูเรียจะได้กลายเป็น เครื่องมือในการช่วยสมเด็จพระสันตะปาปาได้อย่างเกิดผลแท้จริง”

เมื่อพูดถึงขั้นตอนที่ได้ทำไปแล้วเกี่ยวกับโครงการประชุม“C9” พระคาร์ดินัลพูดถึงการกลับใจพร้อมกับอธิบายว่า นี่คือ “จิตตารมย์ล้ำลึกที่ควรที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิรูปทุกอย่าง” เฉกเช่นที่การกลับใจเป็น “มิติพื้นฐานแห่งชีวิตคริสตชน”

สำหรับเรื่องราวต่างๆที่มีการพูดถึงกันมากคือ สมณสาส์นเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งความรัก(Amoris Laetitia)ซึ่ง “เกิดจากความจริงใหม่ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำเสนอด้วยความเฉลียวฉลาดและด้วยความมานะพากเพียร” เอกสารดังกล่าวเป็นการขอร้องให้มีการช่วยเหลือชีวิตครอบครัว “นอกเหนือไปจากที่ครอบครัวเป็นที่รักของพระศาสนจักรและครอบครัวกำลังเผชิญกับปัญหามากมายอยู่ในโลกขณะนี้” พระคาร์ดินัลปาโรลินได้กล่าว

นอกจากนี้แล้วเลขาธิการแห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกันยังกล่าวด้วยว่าในปี ค.ศ.2018 นี้ พระศาสนจักรจะมุ่งเป้าไปที่บรรดาเยาวชน และจะกระทำด้วยวิธีการใหม่โดย “ขอร้องพวกเขาให้ทำสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้สำหรับพระศาสนจักรและพวกเขาสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเพื่อการเผยแพร่พระวรสาร”

ในการสัมภาษณ์ดังกล่าวซึ่งจัดทำทางวีดีโอด้วยในเว็บไซต์ www.vaticannews.vaแต่การสัมภาษณ์ต้องหยุดชงักลงเพราะพระสันตะปาปาฟรังซิสกำลังจะเสด็จไปเยือนประเทศชิลีและเปรู  ตามคำบอกเล่าของพระคาร์ดินัลจะมีสิ่งท้าทายอยู่ 2 ประการที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีอยู่ในพระทัย นั่นคือ 1 บทบาทของชนพื้นเมืองและ 2 การต่อสู้กับคอรัปชั่น  ข้าพเจ้าคิดว่าการเยือนของพระสันตะปาปาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นท้าทายอย่างมาก” พระคาร์ดินัลปาโรลินสรุป

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเรื่องนี้มาฝากเพื่อการไตร่ตรอง)

Recommended Posts