Skip to content

31 สิงหาคม 2018
ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม ได้มาทำงานที่วัดนักบุญยอห์น พะเยา ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 สมัยบิชอปสังวาล ศุระศรางค์ จนถึง มกราคม 2016 รวมเวลา 20 ปี หมดโครงการที่เคยทำ แต่ก็ยังมีหาทุนการศึกษาช่วยเด็ก และเยาวชน ที่ค่อยๆปิดไป มีคุณแอนนา ช่วยประสานงาน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2017 คณะได้ส่ง

 1. ซิสเตอร์มาเตอ เลียล (อยู่เมืองไทย 30 ปี)
  2. ซิสเตอร์ขันทอง แกงเขียว ผู้ดูแลโปสตุลันท์
  3. นางสาว แบร์นาแด็ต อทุยวรรณ เหมะเขอะ โปสตุลันท์
  4. นางสาวเองเจลาอรทัย ยงรัตนกุศล โปสตุลันท์
  5. นางสาวอักแนส แสนสุก ไชยรัก โปสตุลันท์
  6. นางสาวมารีอา นาที แก้วอุลา โปสตุลันท์

มาอยู่ที่บ้าน 184 ม.15 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นอกจากเป็นบ้าน โปสตุลันท์แล้ว คณะจะสำรวจความต้องการของท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ เช่น ผู้อพยพ และ เยาวชน ( Migration and Trafficking of persons ) และกิจการที่จำเป็นสำหรับผู้ยากไร้ และของพระศาสนจักร ในสังฆมณฑลเชียงใหม่

…………………………………..
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์