Skip to content

ครอบครัว และความเป็นหนึ่งเดียวกัน
พบปะครอบครัว  สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ
บ้านเข้าเงียบเรยีนา ดอยสุเทพ เชียงใหม่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

“ความชื่นชมยินดีของความรักในครอบครัวคือความสุขเดียวกันของพระศาสนจักร” เป็นคำกล่าวในพิธีเปิด ของสารเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการประชุมสมัชชาบิชอปคาทอลิก เรื่องครอบครัว สารเตือนใจชื่อ “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก” นับเป็นความสุขและจิตวิญญาณของความรักเดียวกันที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมวันครอบครัวครั้งแรกของวัดต่างๆ ในเขตพี้นที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านเข้าเงียบเรยีนา ดอยสุเทพ ถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยกลุ่มครอบครัวเล็กๆ จำนวน 16 ครอบครัว ซึ่งมาจากหลายชาติพันธุ์ด้วยกัน เช่น ปกอะญอ อาข่า กะฉิ่น ม้ง ชาวไทย  ชาวฟิลิปปินส์ ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เช่นที่จอมทอง แม่ปอน ดอยสะเก็ด หางดง สารภีและจากพาน เชียงราย โดยมีผู้ใหญ่ 34 คน และเด็กอีก 18 คน

การพบปะจัดขึ้น 2 วัน นับเป็นการฉลองของการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าผู้อยู่ท่ามกลาง  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แบ่งปันประสบการณ์ด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระที่จะเปิดใจพูดคุยกันอย่างจริงใจระหว่างคู่ครอง พ่อแม่กับลูก และภายในสมาชิกครอบครัว คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นผู้ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวัน เป็นพิธีกรรมที่สำคัญมากของวันเพราะสมาชิกในครอบครัวได้สรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน  คุณพ่อสมชาย กิจนิชี เป็นผู้กล่าวเปิดประชุมโดยนำสารเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งความรักของพระสันตะปาปา เกี่ยวกับความรักในครอบครัว  ส่วนเด็กๆเด็กๆจะมีกิจกรรมของเด็ก ที่มีหัวข้อเกี่ยวเนื่องกับของผู้ใหญ่ มีกิจกรรมหลากหลายให้สมาชิกครอบครัวได้ทำร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและค้นพบความสุขความยินดีของความรักในครอบครัว

1.การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างสามี-ภรรยา มี 3 ข้อที่ควรทำคือ

  • การรื้อฟื้นคำมั่นสัญญา
  • การสื่อสาร แบ่งปันประสบการณ์ และหมั่นปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องก่อนตัดสินใจทำอะไร
  • การรักษาการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าผู้อยู่ท่ามกลางตลอดเวลา
  1. พระสันตะปาปา แนะนำให้คู่ครองหมั่นใช้คำว่า ขอร้อง ขอบคุณ และขอโทษ
  2. พระเยซูเจ้าผู้ถูกทอดทิ้งในความทุกข์ยากของครอบครัว เป็นกุญแจสู่ความเป็นหนึ่งเดียว

ระหว่างการพบปะเป็นช่วงเวลาฝึกฝนของพ่อแม่และเด็กๆ ในการอ่านพระวาจาพระเจ้า และมีสวดภาวนา เล่น ร้องเพลง เต้นรำด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเสริมสร้างไปสู่ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในครอบครัว

จากการแบ่งปันของ  สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนา

“เมื่อครอบครัวของฉันประสบการทดลองความยากลำบาก  มีบางเวลาที่ฉันเคยถามพระเจ้าว่า “ทำไม” โดยเฉพาะตอนที่ฉันพบว่าลูกชายฉันป่วยและสิ่งอื่นๆอีก แต่ในท่ามกลางความเจ็บปวดเหล่านี้ พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดเรา ด้วยความรักและช่วยเหลือในครอบครัวของเรา และบรรดาเพื่อนๆ ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงไม่ได้ทอดทิ้งพวกเรา สถานการณ์ที่เลวร้ายต่างๆทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น ด้วยพระพรของพระเจ้าฉันสามารถหางานทำใกล้ๆบ้าน และมีโอกาสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น”

“กิจกรรมในการพูด “ขอร้อง ขอบคุณ และขอโทษ” เป็นกิจกรรมที่ทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ว่านานแล้วที่เราไม่ได้พูดแบบนี้ในชีวิตคู่ นานมากแล้วที่ฉันไม่ได้พูดคำว่า ขอโทษ และขอบคุณ เราต่างมองข้ามมันไป มันเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสำหรับชีวิตคู่”

“ฉันเพิ่งรู้ว่าทุกครอบครัวต่างก็ประสบกับความเจ็บปวด ผิดหวัง ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ฉันขอบคุณพ่อของฉันที่ได้ช่วยสอนให้ฉันเข้าใจผ่านประสบการณ์ของท่าน ที่เชื่อและไว้ใจในพระเจ้า ถ้าฉันไม่เชื่อในพระ ครอบครัวของฉันคงไม่มีวันนี้”

“ขอบคุณที่มอบพื้นที่นี้ให้แก่พวกเราได้แบ่งปันประสบการณ์ ที่มีในใจของพวกเรา”