Skip to content

วันเสาร์ที่ 21  มกราคม  2017

จากวัดแม่พระบังเกิด  จ.เชียงราย  เดินทางไปวัดนักบุญเปโตร และเปาโล  โป่งกลางน้ำ  ใช้เวลาประมาณ  2  ชั่วโมง   ยังมีเวลา  พ่อจึงแวะเยี่ยมศูนย์เด็กวัดอัสสัมชัญห้วยน้ำเย็น เขตแม่สรวย  มีเด็กชาย  17  คน  เด็กหญิง 8  คน     ผู้ดูแลต้องการปรับปรุงห้องสุขาเพิ่ม    พบเด็กผู้ชายคนหนึ่งปวดฟัน  ซิสเตอร์คณะคามิลเลี่ยนมาตรวจสุขภาพเดือนละครั้ง  ดีครับ
9.00 น. เดินทางไปถึงหมู่บ้านโป่งกลางน้ำ  พบชาวบ้าน  และพ่อศศิน  เจ้าอาวาสให้การต้อนรับได้ปลูกต้นสน  เป็นที่ระลึก
10.00 น.  เริ่มพิธีเสก  มีบาทหลวงประมาณ  20  องค์  ซิสเตอร์แม่ปอนและผู้สนใจคณะมามาก  เพราะโมโด่ะสุชาดา  เป็นลูกวัดนี้  ซิสเตอร์คามิ
เลี่ยนก็มา  3  คนด้วย
วัดนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก คณะวินเซนต์เดอปอล  วัดพระกุมารเยซู กรุงเทพๆ  จึงได้มาร่วมพิธี  9  คน
ชาวบ้านดีใจมากที่มีวัดใหม่  ใหญ่กว่าเดิม  และสวยงาม  ชาวบ้าน  150  คนนั่งพื้นร่วมพิธี ได้       ซิสเตอร์สุชาดา เล่นอิเล็กโทน  และพาเด็ก 17 คนจากศูนย์แม่ปอน มาเป็นผู้นำขับร้อง

ขอบคุณพระเจ้า  ที่เราช่วยเหลือกัน จากรุงเทพฯ ถึงโป่งกลางน้ำ  วัดหลังที่  7  สำหรับปีนี้

1