Skip to content

นักไล่ผีพูดเกี่ยวกับการต่อสู้ทางวิญญาณกับปีศาจ ยุทธวิธีของปีศาจเพื่อเอาชนะวิญญาณของเรา และเราควรตอบโต้อย่างไร
สมัยก่อนหลังมิสซา ชาวคาทอลิกมีบทภาวนาต่ออัครเทวดามีคาแอล เพื่อขอท่านคุ้มครองเรา “ให้พ้นจากความชั่ว และบ่วงของปีศาจ”
ต่อมาในศตวรรษที่ 20 การสวดนี้ก็หายไป แต่มีการรวมตัวของผู้ไล่ผีเพิ่มขึ้น กิจการของปีศาจก็ยังมีอยู่
“สมัยปัจจุบันการไล่ผีและการทำให้วิญญาณเป็นอิสระจากปีศาจ กำลังเป็นเรื่อง ‘เร่งด่วน’” ดร. วัลเตอร์ กาชีโอลี โฆษกและนักจิตบำบัด ของสมาคมนักไล่ผีนานาชาติ กล่าวว่า มีคนหันมาสนใจไสยศาสตร์ และนับถือผีมากขึ้น มาจากวัฒนธรรมชอบผิวเผิน โลกีย์นิยม ปัจเจกนิยม และขาดความเชื่อ เรื่องนี้เรากังวลคนสนใจกิจกรรมไสยศาสตร์ เป็นพิเศษ เรื่อง การทำให้ตื่นตระหนก การครอบงำ
สมณกระทรวงเพื่อบาทหลวง ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสภาพสังคมนี้ ได้สนับสนุนการสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 10 เรื่อง “การไล่ผีและการภาวนาทำให้เป็นอิสระ” ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน ค.ศ. 2015 ที่กรุงโรม มีผู้ร่วมสัมมนา 170 คน ส่วนใหญ่เป็นบาทหลวง และมีฆราวาสประมาณร้อยละ 25 จัดโดยสถาบันบาทหลวง ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสนับสนุนและการอบรมบาทหลวง
วัตถุประสงค์เพื่อให้เครื่องมือที่จำเป็นแก่บาทหลวง นายแพทย์ นักจิตวิทยา ครู และผู้ร่วมอภิบาล จะได้ตระหนักและจัดการกรณีผีเข้า แยกจากการรบกวนด้านจิตวิฟทยา หรือธรรมชาติด้านการรักษาด้วยยา
คุณพ่อเปโดร บาร์ราจอน ผู้รับผิดชอบการสัมมนาได้กล่าวถึงเรื่องไล่ผีหลายตอนในพระวรสาร ผีมีจริง
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ยืนยันว่า “ผีมีจริง และเราต้องต่อสู้กับมัน มันเป็นนักโกหก เป็นจ้าวแห่งการโกหก”
คุณพ่อบาร์ราจอนให้ข้อสังเกตว่า ผีชอบยุ่งกับมนุษย์มาก ไม่ใช่แบบมาเข้าสิงครอบงำ แต่เป็นเรื่องที่เรามีประสบการณ์ คือ การทดลอง มันเป็นศัตรูของพระเจ้า พระบัญญัติ และทำให้เราสงสัยความดีของพระเจ้า
ดร. กาชีโอลี กล่าวถึงข้อเท็จจริงว่า คนที่ไม่สนใจความเชื่อ ก็ไม่สนใจการทดลอง นี่แหละเป็นต้นกำเนิดของปีศาจ เราต้องเฝ้าระวังมากๆ ต้องสอนสัตบุรุษให้รู้ตัว และต่อต้านมัน
อย่างไรก็ดี การครอบงำของผีมีหลายระดับ หลายครั้งเป็นผลของการปฏิบัติเกี่ยวกับการบูชาซาตาน โดยเหยื่อไม่รู้ตัว หรือดูเหมือนไม่มีอะไรเสียหาย เช่น ผีถ้วยแก้ว (Ouija board) เพื่อแยกกิจการของปีศาจจากความป่วยทางจิต คุณพ่อบาร์ราจอน กล่าวว่า ประสบการณ์ภาวนาและชีวิตลึกซึ้ง เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง… นักไล่ผีต้องมีทีมนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด และนายแพทย์ เพื่อพิจารณาองค์ประกอบ
งานของนักไล่ผี แสดงถึงการยอมรับผู้ป่วยจากงานของปีศาจ และเผยแสดงความรักของพระศาสนจักร
………………………………
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก EXORCISM AND SPIRITUAL DELIVERANCE ในวารสาร “INSIDE THE VATICAN” ก.พ. 2016, หน้า 48-49.

13626501_650673088421671_8305829661765791999_n