Skip to content

ครอบ ครัวโฟโคลาเรทั่วเอเชียและแถบหมู่เกาะในภาคพื้นแปซิฟิก จำนวนพันกว่าคน ได้มารวมตัวกันที่เมืองมารีอาโปลีถาวร Peace ที่เมืองตาไกไต ประเทศฟิลิปปินส์ งานจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ที่ โจวานน่า เวอร์นุชโช่ /กวีโด้ เมิร์ตี่ / ซิลวีโอ้ ดฟนีโอ /เอดนาร่า ทาโบซ่า และ มัดดาเลนา บรานดา โฟโคลารินี่ รุ่นแรก 5 คน ได้เดินทางมาถึงเอเชีย เมื่อ เดือนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1966
จากประเทศไทย สมาชิกพร้อมด้วยพระคุณเจ้ากิตติคุณเทียนชัย สมานจิต พระคุณเจ้าติโต้จากประเทศลาว พระภิกษุ 3 รูป รวมทั้งสมาชิกจากลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม จำนวน 35 คนได้เดินทางไปร่วมงานฉลองในครั้งนี้ สมาชิกรุ่นแรกๆจากหลายๆประเทศได้เดินทางข้ามมหาสมุทร เพื่อมาร่วมงานนี้ เป็นบรรยากาศของการคืนสู่เหย้า สัมผัสถึงความสัตย์ซื่อต่อการเจริญชีวิตในอุดมการณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน
โจวานน่า โฟโคลารินา ผู้บุกเบิก ขณะนี้อายุ 84 ปี เดินทางมาจากศูนย์กลางที่ประเทศอิตาลี เพื่อมาร่วมงานนี้ โจวานน่าเล่าว่า “เมื่อ50 ปีก่อนที่เดินทางมาถึงมนิลา อาศัยอยู่ในบ้านโฟโคลาเรหลังเล็กๆ ยากจนมาก มีเพียงเก้าอี้ 3 ตัว แต่ในหัวใจเต็มไปด้วยความรักร้อนรนต่อพระเยซูเจ้า และพวกเรารู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับประชากรชาวเอเชีย”
เยาวชนพุทธคนหนึ่งได้กล่าวว่า “มีความสุขมาก เพราะได้พบที่ๆของตัวเอง และมีสันติมากในใจ”
50 ปี ของการเฉลิมฉลอง เป็นการถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้า เป็นการรู้คุณถึงพระพรของความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระเป็นเจ้าประทานโดยผ่านทางเคียร่า
พวกเราขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้า ต่อการตอบรับของเคียร่า และโฟโคลารินี่รุ่นแรกที่ได้แบ่งปันพระพรพิเศษ ใน50 ปีนี้ ขณะนี้คณะได้เจริญเติบโตดั่งต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านไปทั่วเอเชีย และหมู่เกาะแถบภาคพื้นแปซิฟิก เราต่างตระหนักถึงพันธะกิจในนำพระพรพิเศษแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อนำโลกกลับไปหาพระบิดา เพื่อให้บทภาวนาของพระเยซูเจ้าที่กล่าวว่า “เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน” เป็นจริงขึ้นมา

โดย ประนอม ชุ่มศรี