Skip to content

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51
24-31 มกราคม 2016 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

บทนำ

ศีลมหาสนิท คือชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร ที่ทำให้พระศาสนจักรถือเกิดขึ้นผ่านทางการมาร่วมพิธีบิปังของคริสตชนในระยะเริ่มแรก อีกทั้ง หล่อเลี้ยงพระศาสนจักรให้เจริญเติบโตและเป็นปึกแผ่นมั่นคงอย่างในปัจจุบัน พระศาสนจักรจัดให้มี “การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ (International Eucharistic Congress)” ทุกๆ 4 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมจิตสำนึกเรื่องศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิก, ช่วยเหลือและพัฒนาความเข้าใจในการเฉลิมฉลองพิธีกรรม และสร้างความสนใจมิติด้านสังคมของศีลมหาสนิท

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ จัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองลีล์ล (Lille) ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1881 ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 13 ในช่วงแรกจัดงานเป็นประจำเกือบทุกปีหรือทุก 2-3 ปี โดยจัดขึ้นในทวีปยุโรปถึง 26 ครั้ง จากนั้นจึงหมุนเวียนไปจัดในทวีปอื่น ในการจัดการชุมนุมแต่ละครั้งหากจัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เอง ส่วนในประเทศอื่นพระองค์จะส่งพระคาร์ดินัลองค์หนึ่งเป็นตัวแทน

ประเทศฟิลิปปินส์เคยเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติมาแล้วในครั้งที่ 33 ปี ค.ศ. 1937 ที่กรุงมะนิลา และได้รับการบันทึกว่ามีชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากมาร่วมเฉลิมฉลองการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทครั้งนั้น นอกนั้นยังมี 3 ประเทศในเอเชียที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมศีลมหาสนิทนานาชาติ ได้แก่ อิสราแอล อินเดีย และเกาหลีใต้ ในการชุมนุมแต่ละครั้งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเคารพศีลมหาสนิท การแห่ศีลมหาสนิท กิจกรรมทางวัฒนธรรม การเรียนคำสอน การบอกเล่าเป็นพยาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม2016 จัดขึ้นที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แหล่งกำเนิดของคริสตศาสนาในฟิลิปปินส์และตะวันออกไกล เพราะเซบูเป็นที่คุณพ่อเปโดร วัลเดอร์รามา (Fr. Pedro Valderrama) คณะเอากุสติเนียนที่มาพร้อมกับเฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน (Ferdinand Magellan) ได้โปรดศีลล้างบาปแรกแก่ชาวพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1521 ซึ่งอีก 5 ปีข้างหน้าพระศาสนจักรในฟิลิปปินส์จะฉลองครอบรอบ 5 ศตวรรษแห่งความเชื่อและการแพร่ธรรม

หัวข้อที่ใช้ในการชุมนุมครั้งนี้คือ “พระคริสตเจ้าทรงดำรงอยู่ในท่าน ทรงเป็นความหวังเพื่อให้ท่านได้รับความรุ่งเรือง (Christ in you, our hope of glory)” โดยเน้นถึงศีลมหาสนิทซึ่งเป็นแหล่งที่มาและเป้าหมายของพันธกิจของพระศาสนจักร (เทียบ คส 1:24-29) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างศีลมหาสนิท พันธกิจ และความหวังของคริสตชนโดยหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับศีลมหาสนิท พบการเปลี่ยนแปลงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระวาจาและยัญบูชาของพระองค์ เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (เทียบ ยน 10:10)

นอกนั้น ยังมุ่งหวังให้เป็นโอกาสสำหรับการค้นพบทางความเชื่อที่กล้าหาญและแน่วแน่ยิ่งขึ้น ในอันที่จะปฏิบัติพันธกิจคริสตชนในโลกและสังคมที่มีความแตกต่าง สวนทางกับความเชื่อและค่านิยมพระวรสาร การพบปะกับพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิทสามารถเป็นแหล่งความหวังสำหรับโลก เมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์ มีความกระตือรือร้นที่จะนำผู้อื่นให้ได้รับการอภัย การบำบัดรักษา ความรักและความครบบริบูรณ์อย่างที่เราได้รับและมีประสบการณ์

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51 มีพิธีเปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดย พระคาร์ดินัลชาร์ลส์ มอง โบ (Card. Chales Maung Bo, SDB) ผู้แทนพระสันตะปาปาจากอัครสังฆมณฑลย่างกุ้ง ประเทศพม่า ที่จัตุรัสอิสรภาพ (Plaza Independenzia) ของเมืองเซบู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2016 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเซบู “ซันสตาร์” ลงข่าวว่ามีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประมาณ 350,000 คน เต็มพื้นที่ของจัตุรัสและยาวไปตามถนนประมาณครึ่งกิโลเมตร มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ 73 ประเทศ ประมาณ 15,000 คน (รวมผู้แทนจากประเทศไทย 40 คน)

พระคาร์ดินัลมอง โบ ผู้แทนพระสันตะปาปา ได้บอกกับผู้มาร่วมพิธีว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรักพวกท่านมาก พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้มาร่วมการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ครั้งที่ 51 ให้ยื่นมือช่วยเหลือคนจน “นี่คือการเรียกให้อุทิศตนเพื่อความยุติธรรมในโลก ศีลมหาสนิทเรียกให้ประกาศสงครามโลกครั้งที่ 3 เป็นการประกาศสงครามกับความยากจนและกับการผลิตอาวุธมากมายของโลก ขณะที่คนมากกว่าครึ่งพันล้านไม่มีอาหารเพียงพอ” อีกทั้งได้แนะนำชาวฟิลิปปินส์ให้แสดงออกถึงความยืดหยุ่นและความเชื่อในการเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติ และท้าทายประชาสัตบุรุษทั้งมวลที่ไม่เพียงเคารพศีลมหาสนิท แต่ต้องทำให้ผู้อื่นได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า

สถานที่หลักในการจัดงานครั้งนี้คือโถงขนาดใหญ่ (IEC Pavilion) ในบริเวณบ้านเณรใหญ่ซานคาร์ลอส (San Carlos) ที่สร้างเพื่องานนี้โดยเฉพาะ สามารถจุผู้คนได้มากกว่าหมื่นคน ชั้นล่างเป็นสถานที่แจกอาหารและบูธขายของที่ระลึก หนังสือและศาสนภัณฑ์ ชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุมใหญ่ มีชั้นลอยโดยรอบที่สามารถรองรับผู้มาร่วมงานได้อีก และวัดน้อยซึ่งมีการตั้งศีลมหาสนิทเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เฝ้าพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท อีกทั้งจัดให้มีผู้เฝ้าศีลมหาสนิทเพื่องานนี้ และมีบาทหลวงคอยบริการศีลอภัยบาปสำหรับผู้ที่ต้องการคืนดีกับพระเจ้า

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
[email protected]

อ้างอิง  : http://dondaniele.blogspot.com/2016