Skip to content

วัน เสาร์ที่ 9 มค ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม และเป็นวันเด็กแห่งชาติ เด็กๆชายหญิง ของคณะโฟโคลาเร และร่วมกันเตรียมกิจกรรมเกมส์ ของขวัญ (ซึ่งส่วนหนึ่งเราได้รับจากพระคุณเจ้าวีระ)ให้กับเด็กๆที่หมู่บ้านลาหู ดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการตอบรับกับพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาในการที่เราจะต้องเปิดหัวใจของเรา และไม่มีขีดจำกัดในการที่จะรัก โดยเริ่มจากตัวเราในการที่จะเปิดหัวใจสู่ทุกๆคน
เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 เด็กๆตื่นกันแต่เช้าแม้อากาศจะหนาวนิดหน่อย แต่ทุกคนก็ตื่นเต้นและพร้อมจะรัก ก่อนมิสซาเราได้ฟังข้อคิดถึงเรื่องความสำคัญของมิสซา และเพื่อจะได้เริ่มเช้าวันนั้นด้วยความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท จากนั้นเราเริ่มออกเดินทาง และเมื่อไปถึง ณ ที่นั้นเราได้เริ่มกิจกรรมเกมส์ต่างๆที่พวกเขาเตรียมไว้ เด็กๆของเราตื่นเต้นมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้มีโอกาสเช่นนี้แต่พวกเด็กๆก็พยายามอย่างเต็มที่ในกิจกรรมนี้ และเด็กๆที่หมู่บ้านทุกคนก็สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไป
สิ่งที่น่าประทับใจเมื่อเห็นชาวบ้านแต่ละหลายครอบครัว ถืออาหารออกมาจัดเตรียมให้กับเรา และทานอาหารร่วมกัน เป็นบรรยากาศแห่งความเป็นครอบครัว