Skip to content

ศู นย์โฟโคลาเรที่เมียนมาร์ได้จัดงานมารีอาโปลี ซึ่งเป็นงานประจำปี คุณประนอมและคุณเนธัน โฟโคลาเร เชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย หลังจากการเดินทางโดยรถบัสท่ามกลางบรรยากาศแห่งทิวเขาอันงดงาม ประมาณ 12 ชั่วโมง จากกรุงย่างกุ้งสู่เมืองตองจี ทางภาคเหนือซึ่งมีอากาศเย็นสบายๆ เราได้มาถึงจุดหมายปลายทาง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน จากจังหวัดต่างๆของเมียนมาร์ และจากหลายๆประเทศโปรแกรมเริ่มขึ้นในตอนบ่ายของวันที่ 1 พค มีการเปิดงานโดยการแสดงของน้องๆเจน เป็นการต้อนรับที่น่ารัก และเป็นการสร้างบรรยากาศสู่งานมารีอาโปลี

ในวันที่ 2 นับว่าเป็นการผจญภัยร่วมกันของชาวมารีอาโปลี เพราะช่วงเช้าไม่มีไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่นั่น ซึ่งทันทีเราก็ต้องเปลี่ยนโปรแกรมจากบ่ายมาเป็นเช้า ซึ่งทุกคนก็ยอมรับด้วยดี และชีวิตก็ดำเนินต่อไปเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่พระเป็นเจ้าประทานให้

จากหัวข้อของงาน “หนทางสู่ความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางพระพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียว”   ทำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงความสำคัญของศีลมหาสนิทซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิต และในการที่จะเจริญชีวิตเป็นพระเยซูเจ้าอีกองค์หนึ่ง เพื่อนำเราไปชีวิตแห่งความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน
บรรยากาศของงานมีความเรียบง่าย โดยผ่านทางข้อคิด ประสบการณ์ เกมส์ กิจกรรมหลากหลายร่วมกันแห่งความเป็นครอบครัวใหญ่ของคณะโฟโคลาเร
พระคุณเจ้า มัทธีอัส แห่งเมียนมาร์ได้มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา
หลายคนบอกว่า อยากให้มีงานมารีอาโปลีเช่นนี้ในทุกๆจังหวัดของเมียนมาร์ และจัดเดือนละครั้ง
จากการเข้าร่วมงานมารีอาโปลีครั้งนี้ทำให้สัมผัสถึงความเรียบง่ายและความเชื่อของประชาชนชาวเมียนมาร์ที่แสดงออกมาในชีวิตประจำวัน

คุณประนอม ชุ่มศรี
ผู้เขียนข่าว