Skip to content

สม เด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงให้แนวทางว่าพระศาสนจักรต้องหาทางออกในเรื่องครอบครัวให้ดีกว่านี้ เราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิก กลุ่มครอบครัวใหม่ ของคณะโฟโคลาเร เชียงใหม่ ตระหนักถึงสิ่งนี้ จึงได้จัดงานพบปะครอบครัวขึ้น ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านมารีนิรมล ต. ดอยแก้ว อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แห่ง “ชีวิตความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และคุณค่าแห่งครอบครัว” มีกลุ่มครอบครัวใหม่ของคณะฯ ครอบครัวอื่นๆที่สนใจและต้องการเรียนรู้การดำเนินชีวิตคู่สมรส ตามแนวทางจิตตารมณ์ของคณะโฟโคลาเร มีผู้มาร่วมงานจากพี่น้องพื้นเมือง ปกาเกอะญอ อาข่า คะฉิ่น และคู่สมรสชาวฟิลิปปินส์ ผู้เข้าร่วมงานมีเด็กๆ อายุ ตั้งแต่ 1 ปี จนถึงวัยของคุณตาคุณยาย อายุ 75 ปี
นับเป็นพระพรจากพระเจ้า ที่พวกเราได้รับคำอวยพรและการสนับสนุนจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เราได้พบปะกันท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นด้วยทุ่งนาเขียวขจี พร้อมกับมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาห้องประชุมและห้องพัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งซิสเตอร์คณะแม่ปอนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานด้วยความรักและความอบอุ่น คุณพ่อศศิน โหม่โพ ได้มาเป็นประธานถวายมิสซาขอบพระคุณทุกวัน
เราได้แบ่งปันถึงความสำคัญและสิ่งที่จำเป็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา ความแตกต่างระหว่างชายกับหญิง การเลี้ยงดูลูก ความยากลำบากในครอบครัว และสิ่งที่เปราะบางในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ การให้พระเยซูเจ้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก และให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของครอบครัว ซึ่งพระองค์จะทรงนำทางสามี-ภรรยา เพราะในการนำครอบครัว มิใช่ว่าคนหนึ่งที่เป็นใหญ่หรือคนหนึ่งเป็นผู้นำของครอบครัว

ในช่วงของกิจกรรมกลุ่ม เมื่อคู่สมรสแต่ละคู่จะต้องบอกความดีของกันและกัน 5 ข้อ ท่ามกลางเสียงหัวเราะ และการพยายามที่จะคิดไตร่ตรองความดีของกันและกัน ซึ่งช่วยให้มองเห็นคุณค่าของความเป็นตัวตนของกันและกัน มีฝ่ายสามีคนหนึ่งพูดว่า “ภรรยาของผมมีหัวใจเยี่ยงชายเพราะเธอมีความแข็งแรงมากเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบาก แต่ผมกลับมีหัวใจเหมือนผู้หญิงเพราะผมชอบทำงานบ้านมากกว่าเธอ”
มีสมาชิกของคณะฯ จากกรุงเทพฯ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเป็นประจักษ์พยานของชีวิตคู่และความเป็นครอบครัวคริสตชน และมาช่วยจัดกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กๆ ซึ่งเด็กๆ สนุกและมีความสุข ได้อยู่ในบรรยากาศความรักซึ่งกันและกัน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดังทุกคนเป็นพี่น้องกัน และเป็นครอบครัวเดียวกัน

ข้อคิดที่ได้รับจากงานพบปะครอบครัว
• “นับเป็นครั้งแรก ที่ฉันรู้สึกว่าสองวันที่ได้มาร่วมงานนี้ เป็นเสมือนวันฉลองการแต่งงานของเรา” จากแม่วาง
• “ฉันรู้จักกับคณะโฟโคลาเรตั้งแต่เป็นเยาวชนที่ศูนย์เยาวชนของคุณพ่อ ตอนนี้ฉันแต่งงาน และมีลูก 2 คนแล้ว การมาร่วมงานครั้งนี้ เป็นการรื้อฟื้นชีวิตแต่งงานจริงๆ และมาเติมพลังให้กับชีวิต บางครั้งฉันอยู่ห่างไกลกับพระเจ้า ตอนนี้ฉันตั้งใจจะกลับมาใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น” จากแม่สรวย
• “ดิฉันเพิ่งแต่งงานได้ไม่นาน ฉันได้เรียนรู้มากมายถึงชีวิตคู่ของการแต่งงาน จากการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครอบครัวของเพื่อนๆ” จากจอมทอง
• “ผมดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมการพบปะกับครอบครัวอื่นๆ ในวันนี้ ผมขอบคุณทุกคน ถึงแม้ผมเป็นคนไม่มีความรู้ แต่ผมก็สามารถาเข้าใจและเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ ผมตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดในครอบครัวของผมกับภรรยาและลูกทั้ง 2 คน ถึงจะมีความยากลำบากแต่ผมจะพยายามนำสิ่งที่ได้รับในวันเหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน” จาก อ.เมือง เชียงใหม่
• “ผมชอบคณะโฟโคลาเร เพราะมีบรรยากาศของ ความเป็นครอบครัว และไม่มีการแบ่งชนชั้นและชาติพันธุ์” จาก อ.เมือง เชียงใหม่
• “ผมอยากให้ภรรยาและลูกๆ มาร่วมงานนี้มาก แต่พวกเขาอยู่บนดอย ผมจะพยายามนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ขอบคุณที่เชิญผมมาในวันนี้ ถึงผมจะเรียนหนังสือน้อย แต่ผมก็สนใจที่จะเรียนรู้ ผมดีใจมากที่ได้มาในงานนี้” จาก อ.เมือง เชียงใหม่
• “ฉันได้เรียนรู้ว่าจะต้องให้เกียรติสามีมากกว่านี้ เพราะว่าบางครั้งฉันมักจะทำให้เขาขายหน้าต่อหน้าคนอื่นเสมอ บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันใหญ่กว่าเขา และฉันชอบสั่งเขาให้ทำงานให้ ฉันจะต้องปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น” จาก อ.เมือง เชียงใหม่