บาทหลวงฟิลิป สมชาย กิจนิชี

Rev. Philip Somchai

บาทหลวงคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอส โก (SDB)
Salesians of Don Bosco

  • เกิด: 10 กรกฎาคม ค.ศ.1941
  • บวช : 19 เมษายน ค.ศ.1973

ตำแหน่งปัจจุบัน