บาทหลวง โจวันนี เรนโก

Rev. Giovanni Rengo

  • เกิด: 29 ธันวาคม ค.ศ. 1978
  • บวช : 27 เมษายน ค.ศ. 2008

ตำแหน่งปัจจุบัน

  •