บาทหลวง มาระโก โจงชอส์ แก้วมา-min
คุณพ่อมาระโก โจงชอส์ แก้วมา

Rev. MARCO Jongchor Keawma

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese
  • วันเกิด : 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982
  • วันบวช : 16 ธันวาคม ค.ศ. 2017