บาทหลวง ยอแซฟ ชูพงษ์ เชวงชาติตระกูล

Rev. Joseph Choopong Chaveachattrakool

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

  • เกิด: 10 พฤศจิกายน 1984
  • บวช : 24 มิถุนายน ค.ศ. 2017