คุณพ่อทนงศักดิ์

Rev. Rafael Thanongsak Bikho (M.Id.)

บาทหลวง   คณะผู้ประกาศพระวาจาแห่งพระผู้ไถ่ (ธรรมทูตอิเดนเตส)
Parish  Identes Missionaries (M.Id.)

ตำแหน่ง :

  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า
  • ………
  • ………
  • วันเกิด : 9 กันยายน ค.ศ. 1982 (2525)
  • วันบวช : 28 มกราคม 2017
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  : …….
  • Email : ……..