บาทหลวง มัทธิว ศรศักดิ์ เจริญสุขทวีพูน

Rev. Matthew Sorasak Charoensukthawiphun

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

  • เกิด: 22 กรกฎาคม ค.ศ.1985
  • บวช : 20 สิงหาคม ค.ศ.2016