บาทหลวง ฟรังซิส อัสซีซี อาทิตย์ มิ่งขวัญเจริญกิจ-min
208

Rev. Arthit Mingkwancharoenkit
บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • วันเกิด : 18 พฤษจิกายน ค.ศ. 1984
  • วันบวช : วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2016
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  : …….
  • Email : ……..