บาทหลวง ฟรังซิสเซเวียร์ นิรุจน์ วงศ์แจ่ม-min
207

Rev. Fransixavier Niruth Wongjaem
บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • ช่วยงานด้านทะเบียนศีลศักดิ์สิทธิ์
  • วันเกิด : 4 กันยายน ค.ศ. 1984
  • วันบวช : วันเสาร์ 23 มกราคม  2016
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  : 0822503514
  • Email : [email protected]