บาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ ศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี

Rev. Sakchai Baworndechphakdee

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

  • เกิด: 20 ธันวาคม ค.ศ. 1984
  • บวช : 13 มิถุนายน ค.ศ. 2015