บาดหลวง เปาโล ไพศาล เต็มอรุณรุ้ง – Rev. Phaisan Tem-aroonrung

Rev. Phaisan Tem-aroonrung

บาดหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดนักบุญไมเกิ้ล การิกอยส์ เชียงดาว
  • วันเกิด : 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1976
  • วันบวช : 7 มิถุนายน ค.ศ. 2008
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-5800-3473