บาทหลวง เอมมานูแอล อนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล-min
บาทหลวง เอมมานูแอล อนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล <br> Rev. Anuphong Damrongusasil

Rev. Anuphong Damrongusasil

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese
  • วันเกิด : 15 มกราคม ค.ศ. 1964
  • วันบวช : 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-1796-7426 , 08-4809-0933
  • Email : [email protected]