บาทหลวง อีจีนุส บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา-min
บาทหลวง อีจีนุส บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา <br> Rev. Boonlert Sangkusolnaiphasutha

Rev. Boonlert Sangkusolnaiphasutha

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาส

วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง

  • อุปมุขนายกสังฆมณฑลเชียงใหม่
  • เลขานุการบิชอป
  • วันเกิด : 1 มกราคม ค.ศ. 1968
  • วันบวช : 8 มิถุนายน ค.ศ. 2002
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย