บาทหลวง ยอแซฟ ศรชัย ดิพอ-min
คุณพ่อ ศรชัย ดิพอ

Rev. Sornchai Dipaur

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • วันเกิด : 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1979
  • วันบวช : 7 มกราคม ค.ศ. 2012
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-4900-3445