บาดหลวง มัทธิว ศศิน โหม่โพ –  Rev. Matthew Sasin Mopho

Rev. Matthew Sasin Mopho

บาดหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลเมืองงาม
  • หัวหน้าแผนกคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่
  • วันเกิด : 13 ตุลาคม ค.ศ. 1978
  • วันบวช : 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2011
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • Email : [email protected]