บาทหลวง มัทธิว ศศิน โหม่โพ

Rev. Matthew Sasin Mopho

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

  • เกิด: 13 ตุลาคม ค.ศ. 1978
  • บวช : 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2011

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • เลขานุการ
  • ผู้รับผิดชอบพิธีกรรมของสังฆมณฑลฯ
  • วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม