บาดหลวง ยอแซฟ ศตวรรษ ใฝ่หาคุณธรรม – Rev. Sattawat Faihakoonnatham

Rev. Sattawat Faihakoonnatham

บาดหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย
  • วันเกิด : 1 ตุลาคม ค.ศ. 1977
  • วันบวช :  3 กรกฎาคม ค.ศ. 2011
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-7182-5524
  • Email : [email protected]