บาทหลวง เปโตร ประภาส สายธารวนาวาส-min
บาทหลวง เปโตร ประภาส สายธารวนาวาส <br> Rev. Peter Praphas Saitharnvanavas

Rev. Peter Praphas Saitharnvanavas

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูกประคำ ขุนยวม
  • วันเกิด : 12 ตุลาคม ค.ศ. 1978
  • วันบวช : 20 มิถุนายน ค.ศ. 2009
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-4319-5561
  • Email : [email protected]