บาทหลวง อันตน ธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ์-min
บาทหลวง อันตน ธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ์ <br> Rev. Thongchai Wiwatchaopan

Rev. Thongchai Wiwatchaopan

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล  นาเกียน
  • วันเกิด : 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1975
  • วันบวช : 7 มิถุนายน ค.ศ. 2008
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-1882-9946
  • Email : [email protected]