วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลำพูน

ที่อยู่ :259 หมู่ที่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ :053-561-410

สังกัดเขตวัด: 1

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์ – เสาร์ (ไทย) : 07.00 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 09.00 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 14.00 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 17.00 น.

St. Francis Church of Assisi Lamphun

Address: 259 Moo 3, Wiangyong, A. Muang, Lamphun 51000
Tel. no.: 053-561-410

zone area: 1

Mass Times at St. Francis Church of Assisi

Monday – Saturday (Thai) : 07.00 a.m.

Sunday (Thai) : 09.00 a.m.

Sunday (Thai) : 02.00 p.m.

Sunday (Thai) : 05.00 p.m.