วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลำพูน

ที่อยู่ :259 หมู่ที่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ :053-561-410

สังกัดเขตวัด: 1

เจ้าอาวาส
คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซ่า

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คุณพ่อเฟอร์ดินานโด พิสโตเร

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์ – เสาร์ (ไทย) : 07.00 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 09.00 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 14.00 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 17.00 น.

St. Francis Church of Assisi Lamphun

Address: 259 Moo 3, Wiangyong, A. Muang, Lamphun 51000
Tel. no.: 053-561-410

Parish Priest

Rev. Fr. Bruno Soppelsa

Assistant Parish Priest

Rev. Fr. Ferdinando Pistore

Mass Times at St. Francis Church of Assisi

Monday – Saturday (Thai) : 07.00 a.m.

Sunday (Thai) : 09.00 a.m.

Sunday (Thai) : 02.00 p.m.

Sunday (Thai) : 05.00 p.m.

5.วัดนักบุญกลาร่าแห่งอัสซีซี   ม.4 บ้านป่าแป๋ ต.ป่าพลู   อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130