บาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ ธรรมนูญ จินดาดุจสายชล-min
บาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ ธรรมนูญ จินดาดุจสายชล <br> Rev. Thamanoon Jindadujsaichon

Rev. Thamanoon Jindadujsaichon

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย
  • ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสังคม
  • หัวหน้าแผนกสังคมพัฒนา
  • วันเกิด : 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1973
  • วันบวช : 5 มิถุนายนค ค.ศ. 2005
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-9854-8682
  • Email : [email protected]